Krótki kurs Simulinka

1.     Wstęp i pierwsze proste modele

2.     Lekcja tworzenia czytelnych modeli

3.     Pierwszy trudniejszy model

4.     Drugi trudniejszy model

5.     Tworzenie własnych bloków

6.     Kilka słów o własnych systemach

7.     Korzystanie z worskpace'u Matlaba

8.     Model gradacji owadów: Choristoneura fumiferana

 

Pobierz kompletny kurs ze strony mathworks.com.
Czym jest simulink? - ONTMATLAB


Co to jest Simulink? - ONTMATLAB


Matlab & Simulink


2010 – Grzegorz Knor