SIMULINK 4

Zawartość

Model epidemiologiczny Kermacka – McKendricka. 1

Do pobrania. 3

 

Model epidemiologiczny Kermacka – McKendricka

W tej części kursu postaramy się zamodelować przebieg epidemii choroby według równań Kermacka-McKendricka. Na początek kilka słów o modelu. Jest to model epidemiologiczny typu SIR, czyli uwzględnia liczbę osobników zdrowych, podatnych na chorobę S (susceptible people),  liczbę osób już zainfekowanych I (infected people) oraz liczbę osób które wyzdrowiały R (recovered people). Opisują go następujące równania:

 

 

Jak widać model nie uwzględnia rozrodczości i śmiertelności. Jego komplikacja w porównaniu do równań Lotki-Volterry polega na dodaniu trzeciego równania opisującego układ.

Gotowy model powinien wyglądać tak jak na ilustracji poniżej. Polecam samodzielne zbudowanie go w Simulinku i wykonanie Symulacji dla różnych parametrów.

Kermack McKendrick Model

Ilustracja 1: Model blokowy

Ilustracja 2: Przykładowy rezultat symulacji.

Do pobrania:

·         omawiany model

·         strona w formacie pdf


Spis wszystkich lekcji.

2010 – Grzegorz Knor